Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; підгот., ред. та комп’ют. набір Ж. О. Карпінська ; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова. – Одеса, 2017. –

Вип. 9-10 (1-31 травня 2017 р.). – 2017. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.

Культурне життя Одещини на сторінках преси. Вип. 9_10(2017)