Перелік праць 2019 року:

  • Література про Одеську область за 2017 рік: наук.-допоміжн. бібліогр. покажч. // Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. краєзнавч. літ.; [підгот. Т.О. Андросова ; бібліогр. матеріали підгот. : Т.С. Ступаченко, А.В. Діденко ; комп’ют. набір Т.С. Ступаченко ; ред. Т.О. Андросова.; відп. за вип. О.А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 475 с. 
  • Нові книги про Одещину за 2017-2018 роки [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп’ют. набір І. О. Шевченко ; верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 28 с. ; 15×21. – (Що читати про край ; вип. 14-15). – 40 прим. : б. ц.

***

  • Нові находження сільськогосподарської літературі за 2018 рік [Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 2018 р.] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. виробн. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформл. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 28 с.; 15х21. – 45 прим. : б.ц.