Перелік праць 2019 року:

  • Театральна Одеса на сторінках преси: проекти прем’єри, рецензії на вистави, глядацькі відгуки: бібліогр. інф. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю; [підгот. Г.Д. Северіна; комп’ют. набір, верстка, худож. оформ., заг. редагування О.М. Ласкевич; відп. за вип. О.Л. Попова]. – Одеса, 2019. –

Вип. 4 (24) (1 жовтня – 31 грудня 2018 р.). – 2019. – 12 с.; 15х21 – 10 прим. : б.ц.

Вип. 1(25) (1 січня – 31 березня 2019 р.). – 2019. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.

  • Хроніка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. 2018 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. інф. ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса , 2019. –

Вип. 1-4 (15). – 2019. – 106 с. ; 15х21. – 45 прим. : б. ц.