Перелік праць 2018 року:

  • Нові находження сільськогосподарської літературі за 2017 рік [Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 2017 р.] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформл. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 32 с.; 15х21. – 45 прим. : б.ц.